लिटिलबिट्स मेकिंग एसटीईएम फन, इंस्पायरिंग यंग मेकर्स